Berušky

Kdo: světlušky (dívky 6 a více let)

Rádce družiny: Perla - Aneta Pellerová

Místorádce družiny: Elfík - Bára Lišková

Družinovky: středa 16:00 - 18:00 v klubovně na Plzeňské cestě (Slovany)

 

Pokřik:      Naší pýchou krovky rudé,

                na nich sedm teček září,

                Berušky vždy všechno zvládnou,

                beze strachu, bez nesnází.