Berušky

Kdo: světlušky (dívky 6 a více let)

Rádce družiny: Perla

Družinovky: středa 16:00 - 18:00 v klubovně na Plzeňské cestě (Slovany)

 

Pokřik:      Naší pýchou krovky rudé,

                      na nich sedm teček září,

                      Berušky vždy všechno zvládnou,

                      beze strachu, bez nesnází.