Kdo: světlušky + skautky (dívky od cca 10-ti let)

Vedení družiny: Hopsinka

Družinovky: středa 16:00 - 18:00 v klubovně na Plzeňské cestě (Slovany)

 

Pokřik:      Voláme, voláme do dáli,

                       Lasičky málokdy zahálí.

                        Se zpěvem, prací a náladou,

                        projdeme každičkou záhadou.