Volání Olympu

 
Seznam výzev, rozdělených pro každou věkovou skupinu - benjamínci, světlušky + vlčta a skauti + skautky. Výzvy jsou stanoveny na dva měsíce. Každý úspěšný plnitel bude odměněn stanoveným počtem drachem. Drachmy se vyplácí na družinovkách od vedoucích.