Mýty - začátek všeho

 

     Na počátku všeho byl Chaos, počátek všeho. Z něho povstal Erebos – bůh věčné tmy a tma sama a Nyx – bohyně noci a zosobněná noc. Z této dvojice pochází Aithér – věčné světlo a Hémerá – světlý den.

     Teprve potom se zrodila Gaia – bohyně země a sama Země. Gaia sama ze sebe zrodila Úrana – boha hvězdnatého nebe a nebe samo.

     Gaia se stala manželkou Úrana, když ovládl svět a zplodili dvanáct potomků, Titánů jménem ÓkeanosKoiosKríosHyperíónÍapetosKronos a Titánky jménem TheiaRheiaMnémosynéFoibéThemis a Téthys. Pak ještě zrodila Kyklópy (obři s jedním okem uprostřed čela) a Hekatoncheiry (hrozní padesátihlaví a storucí obři).

     Gaia všechny své děti milovala, Úranos je nenáviděl. Zvláště Hekatoncheiry, které svrhl do nitra země - Tartaru, odkud nesměli vycházet na zem, Gaia žádala Titány, aby Úrana zbavili vlády. Odhodlal se k tomu jenom nejmladší Kronos, který zbavil Úrana mužství a zbavil ho vlády. Z Úranovy krve zrodila Gaia Giganty (obludní dlouhovlasí obři).

     Po pádu Úrana se Kronos ujal vlády a prohlásil se sám za vládce. Manželkou mu byla jeho sestra Rheia. Jeho dětmi byly HestiáDémétérHéraHádésPoseidón, které všechny spolknul z obavy, aby se historie neopakovala a jeho vlastní děti ho v budoucnosti nezbavily vlády.

     Nejmladší Zeus Kronově hrozbě unikl díky Rheině lsti. Před Diovým narozením odešla na ostrov Krétu, tajně porodila v hluboké jeskyni a Kronovi místo novorozence dala kámen zabalený v plenách. Když Zeus dospěl, pomstil se otci. Na radu Titánky Métis a s pomocí bohyně Rhei se stal Kronovým číšníkem. Pak podle Métidiny rady smíchal medový nápoj s dávidlem a to mu podal. Pak už Kronos zvrátil všechny Diovy bratry a sestry, sourozenci se spojili a dali se do boje. Zeus osvobodil Hekatoncheiry, získal na svou stranu Kyklópy i některé Titány a po desetiletém lítém boji Krona přemohl a svrhl ho do Tartaru.

     Tak skončila Kronova vláda. Poté si Zeus losem rozdělil vládu nad světem se svými bratry - Diovi připadla vláda nad nebem a zemí, Poseidonovi mořská říše a Hádovi říše mrtvých. Sídlem Dia a dalších vybraných 11 bohů se stal Olymp.