TRITÓN – bůh vln, posel moře

 

     Synem boha moří Poseidona a nejkrásnější mořské bohyně Amfitríny. Je bytostí obrovité postavy s horní částí těla člověka a v dolní ocas ryby.

     Stejně jako jeho otec, nese Triton trojzubec. Jeho atributem je zkroucená lastura, kterou používá jako polnici. Když na ni prudce zatroubí, rozbouří moře. Když zatroubí tiše, utiší i nejprudší mořskou bouři. Pro tuto schopnost se těší úctě námořníků a obyvatel přímořského kraje. Společně se svými rodiči pobývá ve zlatém paláci v mořských hlubinách. Po moři se prohání na delfínech nebo ve zlatém kočáře.