HESTIÁ - bohyně posvátného ohně a rodinného krbu

 

Dcera Titána Krona a jeho manželky Rheie, sestra Dia, Poseidóna,  Háda, Héry a Déméter. Bývá označována jako bohyně posvátného ohně a rodinného krbu.

 

Otec Kronos ji pozřel, stejně jako její sourozence kromě Dia. Chtěl tak zabránit, aby proti němu povstali a zbavili ho vlády. To se povedlo Diovi, který se před Kronem ukrýval a pak ho lstí donutil všechny sourozence vyvrhnout.

Když se pak Zeus zmocnil vlády, Hestiá byla pozvána na Olymp, kde jí bylo nabídnuto místo mezi hlavními olympskými bohy. Místa se však vzdala a darovala ho Dionýsovi. Také obdržela spolu s Artemis a Athénou výsadu bezdětnosti, aby tím zůstala uchráněna před Apollónem a Poseidónem, kteří ji chtěli získat.

Jako bohyně domácího krbu se stala rovněž ochránkyní tiché a svorné domácnosti a také bohyní pronásledovaných a vyhnaných.

Jejím symbolem je oheň.