HEKATÉ – bohyně strašidel a kouzel

 

     Hekaté je dcerou Titána Persea a Asterie. Je řeckou Titánkou, která bojovala ve válce s Giganty  na straně nejvyššího boha Dia (Giganti jsou synové bohyně Gaii – matka Krona, vynikali nesmírnou silou, a proto neuznávali vládu olympského Dia. Uposlechli svou matku, když je podněcovala ke vzpouře proti olympským bohům).  Za to jí Zeus povýšil mezi bohy.

     Hekaté je všemocná bohyně, ochránkyně jezdců, rybářů, pastýřů a matek, a jako podsvětní božstvo se stala bohyní strašidel a kouzel. Hekaté je ale zároveň i čarodějnice. Místem jejího působení byly cesty, kde se proháněla za noci v doprovodu černých psů.

     Byla dobrou přítelkyní bohyně úrody Démétér, jíž pomáhala pátrat po ztracené dceři Persefóně. Unesl ji vládce podsvětí Hádes, k němuž Hekaté ovšem nebyla nijak loajální. Když potom musela následkem triku Persefona zůstávat přes zimu v podsvětí, dávala na ni Hekaté pozor a dohlížela na to, aby Hádes úmluvu plnil.