HÁDES - bůh podsvětí

 

     Nejstarším synem Titána Krona a jeho manželky Rheie, bratr Dia, Poseidóna, Héry, Héstie a Demeter. Hádovi po dělení světa připadla říše mrtvých. Hádés unesl do podsvětí dceru bohyně Démétér Persefonu a učinil z ní svou manželku a spoluvládkyni nad říší mrtvých. Hádés nebyl mezi bohy oblíben a své sídlo zpravidla neopouští. Do věcí mezi nebem a zemí se příliš neplete. Ví, že „každý kdo se jednou narodil, musí dříve či později vejít do Hádova domu“.

 

     Z obětních zvířat má nejraději černé ovce, při jejich zabíjení se však obětující musel dívat jinam. Ze stromů mu byl zasvěcen cypřiš a z květin narcis.

 

     Říše mrtvých se také někdy podle svého vládce nazývá Hádés. Skrývá se v hlubinách země a nepronikne do ní paprsek slunečního světla. Tvoří ji bezútěšná rovina a protéká jí pět řek: Styx, řeka smrti, Acherón - řeka nářku, Kókytos - řeka zármutku, Pyriflegethón - ohnivá řeka, Léthé - jejíž vody dávají zapomenout na vše pozemské. Na západě se rozkládala Élysejská pole, kde pobývali duchové spravedlivých, někde v hlubinách byl Tartaros, kam Zeus uvrhl své protivníky a největší hříšníky. Dále se tu nacházel Erebos, kde měl Hádés svůj palác a kde vládl s manželkou Persefonou.

 

     Cesty, kudy se dostávali duchové mrtvých do Hádovy říše, vedly temnými propastmi tzv. údolí stínů. Vstupní bránu do podsvětí hlídá trojhlavý pes Kerberos. Přicházející pouští dovnitř, ven však nepouští nikoho. Z brány vede cesta k vodám Acheronu, kde převáží mrtvé za peníze stařec Charón. Proto dříve Řekové dávali mrtvým pod jazyk minci, aby měli na převoz. Každý zemřelý putuje před Hádův trůn, kde sedí soudci zemřelých, Diovi synové Mínós, Rhadamanthys, Aiakos. Většina mrtvých se v podobě stínu potuluje bez radosti a žalu po louce s květy asfodelu.