DÉMÉTÉR - bohyně plodnosti země a rolnictví

 

Dcerou Titána Krona a jeho manželky Rheie. Je bohyní plodnosti země a rolnictví.

 

Když Zeus zbavil Krona vlády a prohlásil se nejvyšším bohem, vzal Démétru na Olymp a při rozdělovaní funkci mezi bohy ji svěřil peci o plodnost země. Aby tato plodnost nepřišla nazmar, naučila Démétér lidi obdělávat pole. Stala se tak nejen zakladatelkou rolnictví, ale i nového způsobu života lidi, tj. usedlého života, který vystřídal jejich dosavadní kočovné lovectví a pastevectví. Zároveň dala lidem i zákony, jimiž se v tomto novem životě měli řídit.

 

Ačkoli Démétér byla dárkyni tichého a klidného života, sama ho dlouho nenašla. S nepříliš významným bohem či polobohem Íasiónem mela syna Plúta, který se stal bohem bohatství a Zároveň příčinou jejího žalu. Když se totiž o jeho narozeni dozvěděl Zeus, který se předtím marně ucházel o její přízeň, zabil Íasióna bleskem. Démétér nakonec Diově síle neodolala a měla s ním dceru Persefonu, která ji však po krátké radosti způsobila rovněž utrpení a zármutek. Když se jednou Persefona bavila s nymfami na loukách, otevřela se před ni země, vynořil se bůh podsvětí Hádes, uchvátil ji a zmizel s ní v hlubinách. Démétér zaslechla její zoufalý výkřik a spěchala ji pomoci, nenašla vsak po ni ani stopy. Devět dni bloudila pak bez jídla a piti po celém světě a hledala svou dceru. Nakonec ji prozradil vševidoucí bůh slunce Hélios, co se stalo. Vypravila se proto na Olymp a důrazně požádala Dia, aby jako nejvyšší bůh odčinil Hádův násilný skutek a dceru ji vrátil. Zeus vsak nemohl nic dělat, neboť Hádes se mezitím s Persefonou oženil a kromě toho ji dal okusit jádra granátového jablka, a kdo jednou něco v podsvětí snědl, nemohl se už vrátit k životu na světě. Démétér potom opustila Olymp, zavřela se do svého chrámu v Eleusínĕ a seslala na svět neúrodu. Melo to katastrofální důsledky, a to nejen pro lidi, ale i pro bohy. Lidé totiž na bohy zanevřeli a přestali jim přinášet oběti. Situace se stala neudržitelnou, a tak ji vyřešil Zeus kompromisem. Přinutil Háda, aby se zavázal, že propusti Persefonu vždy na dvě třetiny roku na svět, kde bude žit s matkou, a Démétér zas musela dovolit, aby třetinu roku žila Persefona se svým manželem v podsvětí. Když tedy rolník ukládá na podzim semena do země, odchází Persefona do říše mrtvých a Démétér ze žalu přestává dávat přírodě plodnost. Když se vsak vrací na jaře opět na svět, vita ji s celou přírodou květy a zelení.