ARÉS - bůh války

 

     Syn boha Dia a jeho manželky Héry. Je bohem zuřivé války, krvavých bojů a válečného běsnění. Nezáleží mu na důvodech války, miluje bojovníky, jejich statečnost, ale i jejich umírání. Je ve svém živlu uprostřed řinčení zbraní, potoků krve. Podporuje rozpoutání jakékoliv války v kterémkoliv okamžiku.

     Nevynechá jedinou bitvu, objevuje se s velkým štítem, pancířem a svým kouzelným mečem. Jeho stálými průvodci jsou synové Deimos – zosobnění děsu a Fobos – zosobnění strachu. Je zkušený válečník, avšak podporuje jednou tu, podruhé onu stranu, jak se mu právě hodí. Není neporazitelný, mnohdy opouštěl pole s nepořízenou.

      Arés není oblíbený lidmi, ale ani bohy, jeho otec Zeus ho mnohokrát káral a nebýt to jeho syn, vyhrožoval by mu svržením do hlubin Tartaru. Jeho vcelku hezký vzhled a vojácká obhroublost přitahuje ženy. Důkazem je, že se do něj zamilovala sama bohyně lásky Afrodíté, manželka ošklivého boha Héfaista. Jedním z jejich čtyř dětí je známý Erós.