APOLLÓN - bůh slunce a umění

 

     Synem Dia a Létó (bohyně plodnosti), dvojčetem bohyně Artemis. Je bohem slunce a světla, harmonie, umění věšteckého, hudby. Je ochráncem  života a pořádku, neomylný střelec, i z dálky zasáhl každý cíl a nikdy nechybil. Proto i bohové se obávají jeho střel.

     Narodil se na ostrově Délu, kam jeho matka Létó uprchla před drakem Pýthónem, který ji pronásledoval po celém světě, aby ji z příkazu Diovy žárlivé manželky Héry zahubil. Délos byl  tehdy ještě plovoucím ostrovem, který se zmítal v mořských vírech, avšak jakmile na něj Létó vstoupila, Zeus zařídil, aby se z mořského dna vynořily dvě skály, které ostrovu (a zároveň Pýthónovi) zahradily cestu. Tam potom porodila  dvojčata Artemidu a Apollóna. Když Apollón vyrostl, vznesl se svým stříbrným lukem do výšin a zamířil k zemi, kde žil Pýthón, aby se pomstil za pronásledování své matky. Našel ho v hluboké rokli pod horou Parnasem, zasypal ho deštěm šípů a po krátkém boji ho zabil. Dosavadní jméno této země Pýthó změnil na Delfy. Na místě svého vítězství založil potom svatyni a věštírnu, aby v ní lidem oznamoval Doiovu vůli.

     Apollón je znám též jako vůdce Múz. K Apollónově poctě se pořádaly každé čtyři roky pýthijské hry v Delfách.