Celoroční hra 2018

Čas od času se nám na našich akcích zjeví či promlouvá skrz nějakého našeho člena jeden z řeckých bohů. Zatím jsme se takto setkali:

 

PÁTÉ SETKÁNÍ

Bohyně Hekaté 7. 12. 2018

ČTVRTÉ SETKÁNÍ

Bůh Hermés 17. 11. 2018

TŘETÍ SETKÁNÍ

Bůh Hádes 2. -4. 11. 2018

DRUHÉ SETKÁNÍ

Bohyně Deméter 20. 10. 2018

 
Bohyně plodnosti země a rolnictví. Démétér byla bohyně všech rostlin na světě. Dohlížela na to, aby na polích narostlo vysoké obilí a na stromech dozrálo ovoce.
 
Poté, co jsme si prohlédli ZOO ze dřeva a kovu, jsme se vydali na procházku podzimním lesem, během které nás čekali dva roky hospodaření se zvířaty. Bylo důležité dobře promýšlet, kdy a která zvířata je vhodné přinášet, a snažit se jich uživit co nejvíce.
 
 

 

PRVNÍ SETKÁNÍ

Bohyně Hestia    22.9.2018

 
Bohyně domácího krbu a ohně, ochránkyně rodiny a nejlaskavější z bohů. Sestra Dia.
 
Celou výpravu zahájilo divadlo skautů a skautek. Seznámili nás s tím, že na počátku všeho byli Giganti kteří vzplodili Titány. Titánům vládl Kronos, Který měl 6 dětí - Dia, Poseidona, Háda, Heru, Afroditu a Hestii. Zeus s pomocí bratrů a sester přemohl svého otce Krona a stal se vládcem bohů. Fčelku během dne 2x posedla bohyně Hestia - byla v transu a bohyně promlouvala skrz ni. Vyrávěla nám o pradávném proroctví, posledním z Delfské věštírny. Proroctví jsme složili a společně přednesli.
 
Dávní Řekové uctívali bohy!
K hoře Olymp dary nosili.
Do božích soch dali vlohy,
o dobro Země je prosili.
 
Zeus vládl bohům všem.
Když zemský řád lidem se bortil,
svolal na Olymp velký sněm,
a všechny bohy sjednotil.
 
Lidé dnešní ztratili již víru.
Bohové jsou smutní a sami.
Nemáme na Zemi klidu a míru,
síly dobra již nejsou s námi.
 
Věřit a hledat zas musíme!
Moci bohů netřeba se báti!
Příroda a země, o které si sníme,
však to nám mohou opět dáti.
 
Za kompletaci proroctví nás bohyně Hestia odměnila drachmou - pradávnou řeckou mincí.