Celoroční hra 2018/2019

Čas od času se nám na našich akcích zjeví či promlouvá skrz nějakého našeho člena jeden z řeckých bohů. Zatím jsme se takto setkali:

 

DVANÁCTÉ SETKÁNÍ

Bůh Pan 19.-22.4.2019

 
Bůh lesů, pastvin a stád.
 
Od dopisu od Selene se snažíme nalézt boha lesů Pana. Zdá se, že se nám daří, okolo nás začínají zaznívat tóny Panovi flétny Syrinx. Nejprve projdeme spletitou cestu, překonáme mnoho nástrah a překážek a snažíme se nalézt právě onu flétnu Syrinx. Pomáháme přírodě a snažíme se o její obnovu. Za veškeré naše snažení získáváme indície, dle kterých nakonec snad nalezneme flétnu Syrinx a vylákáme Pana k nám a k jeho milované Selene.
 
EFEKT KARTY: Při splnění úkolu si mohu vybrat další, který se mi splní také. Za tento úkol dostanu o drachmu méně.

JEDENÁCTÉ SETKÁNÍ

Bohyně Selene 19.-22.4.2019

 
Bohyně Měsíce.
 
V pátek jsme obdrželi dopis od bohyně Selene, která je známá díky tomu že je sama Měsícem. Každou noc vyráží na oblohu v kočáře taženém dvěma mezky. Teď je ale zdrcena smutkem, její milovaný bůh Pan se ztratil. Prosí nás o pomoc při jeho hledání. Informuje nás o poznatcích ohledně jeho zmizení. V sobotu jsme uctili bohyni tím, že jsme se všichni naučili několik ód na Měsíc.
 
Kartu vydražili: Tonda, Kajman, Vivi, 
 
EFEKT KARTY: K hodnotě splněného úkolu přidá polovinu drachem navíc. V případě liché hodnoty je vyplacena hodnota zokrouhlena nahoru
(př. Úkol za 5 drachem, po předložení karty bude vyplaceno 8 drachem).

DESÁTÉ SETKÁNÍ

Bůh Tritón 16. 3. 2019

 
Posel moře.
 
Při naší výpravě do aquaparku v Berouně nás kontaktoval Triton, posel moře a syn Poseidonův. Slyšel o našem snažení a nevěděl, zda nás podpořit či ne. Přeci jen jsme suchozemci a těm se dle něj, moc věřit nedá. Své kvality jsme museli prokázat splněním několika zapeklitých vodních úkolů. Vše jsme zvládli a Tritona si naklonili na naši stranu. Jelikože je komunikace s ním vzhledem k vodě složitější, dostali jsme každý mušli pro snadnější kontaktování v budoucnu.
 
EFEKT KARTY: Při splnění poloviny volání Olympu, bude vyplacena částka za všechny úkoly.
 


DEVÁTÉ SETKÁNÍ

Bohyně Tyché 9. 3. 2019

 
Bohyně šťastné náhody.

Naše již tradiční oddílová akce, Turnaj ve stolních hrách, tentokrát přilákala pozornost bohyně Tyché - bohyně šťastné náhody. Její hlas, rozléhající se jídelnou klubovny na Senečáku, kde se naše utkání odehrávalo, nám oznámil, že je nespokojená s dnešní uspořádanou dobou, kde na ní již nikdo nedá a že by byla moc ráda, kdybychom se na ni alespoň my pro tentokrát spolehli. Abychom ji potěšili, zahráli jsme si společně venkovní hru založenou celou na náhodě. Jak má tato bohyně ve zvyku, některým přálo štěstí již od začátku, jiní se museli nejprve prokousat smolným začátkem, ale nakonec všichni dosáhli alespoň drobných úspěchů. Jak se zdá, bohyně náš projev úcty ocenila a stejně jako všichni předešlí nám naklonila svou přízeň.

 

EFEKT KARTY: —Dvě kostky, kolik padne – tolik bude vyplaceno.


OSMÉ SETKÁNÍ

Bůh Apollón 19. 1. 2019

 

Bůh slunce a světla, harmonie a krásy.

I na venkovních šedivých dnech venku je vidět, že bůh slunce a světla Apollón nemá svojí moc. Zlatý vůz poničen, kouzelní koně, kteří ho po nebeské klenbě táhnou napříč dnem, se rozutekli po kraji smrtelníků.

Vydali jsme se proto v těchto mrazivých dnech na záchranou výpravu. Nejdříve jsme zpěvem sehnali kouzelné Apollónovi koně. Jsou totiž zvyklí na bohův harmonický hlas a na normální lidský hlas nereagují. Pouze pokud se jim pokyny zpívají, tak koně trochu poslouchají.

Následně jsme se střídali v řízení zlatého vozu. Stejně jako je slunce na obloze ovlivněno výkyvy počasí, tak i tak se mraky zbíhají okolo Apollónova zlatého vozu.

Na vrcholu Křížového vrchu jsme zažehli Apollónovu sluneční sílu rozděláním malých ohníčků, které hřáli stejně jako hřeje a svítí Apollón ve svém voze smrtelníkům.

EFEKT KARTY: —Výměna zadaní úkolu a hodnoty vyplacených drachem.

SEDMÉ SETKÁNÍ

Bůh Arés 5. 1. 2019

 

Bůh zuřivé války.

 

"Promítacím sálem" skautské základny Senečák se začaly rozléhat výstřely z nějaké zbraně, poté z výšin zazněl hlas Area. Nabídl nám svoji pomoc  a podporu bohyně Hestie. Ráno ještě před promítáním nám přes Hermovu poštu dorazil balík s pěti základovými deskami makety božského olympu. Netušili jsme jaká od něho bude pomoc, když motivací sjednocení bohů je jejich vzájemný boj.

Pro nás to také nebylo zadarmo. Z našich řad se měli vybrat dva nejlepší kamarádi (nakonec Upír a Kajman), kteří se stali protivníky - generálové protilehlých stran. Když byly týmy hotové začal tvrdý boj s Nerfkami o stavební kameny a později o bohy. Kamarád bojoval proti kamarádovi, sourozenec proti sourozenci.

Myslím, že si Arés tu vřavu užíval. Nakonec jsme společně získali 310 stavebních kamenů, které budou stejně jako základové desky rozděleny rovním dílem mezi všech pět oddílových družin.

Závěrem se dražily karty boha Area s efektem dvojnásobku drachem za bod z Volání olympu. Vydražili je Miki, Bára S., Sťuart, Upír a Bambule.

EFEKT KARTY: —Zdvojnásobení vyplacené částky za splnění bodu z Volání Olympu.

ŠESTÉ SETKÁNÍ

Bůh Erós 22. 12. 2018

 

Bůh lásky a láska sama. Bůh úrody.

 

Boha lásky a úrody Érose, jsme potkali v období kdy je jeho moc nejsilnější. S jeho pomocí jsme se naučili milovat blízké. Díky speciálnímu rituálu si každý z nás vyzkoušel roli milovníka. Pověděli a vyslyšeli jsme plno lichotek. I přes nepřízeň počasí jsme si zachovali teplo v srdcích a lásku darovali i těm, kteří nám to nejsou schopni opětovat - lesní zvěři.

 

PÁTÉ SETKÁNÍ

Bohyně Hekaté 7. 12. 2018

 
Titánka. Patronka cest, křižovatek, porodů, mládeže, vládkyně tajemných sil, měsíce, noci a podsvětí.
 

Při naší každoroční večerní procházce jsme se setkali s bohyní Hekáte, která nám pomohla se ochránit před pekelnými bytostmi a to tím, že nám zaslala dopisy, ve kterých bylo kouzlo a postup jak máme kouzlo a postup jak máme kouzlo provést pomocí kouzelných lektvarů. Díky ní si pekelné bytosti ten den nikoho neodnesli.

 

 

ČTVRTÉ SETKÁNÍ

Bůh Hermés 17. 11. 2018

 

Posel bohů a průvodce mrtvých do podsvětí, bůh obchodníků, řečníků, vynálezců, poutníků a cestovatelů, atletů, podvodníků a zlodějů.

 

Hned poté co jsme se sešli jsme dostali výzvu z Hermovi pošty skrze kterou nám byli doručeny informace o tom, jak se zavděčit bohyni Deméter. Přes překážky jako získání čistého rejstříku nebo prověření zdravotního stavu jsme byli zapsáni do pracovních pozic. Jejichž splněním jsme vykonali práce prospěšné pro zemi a získali Deméteřinu přízeň.

 

 

 

TŘETÍ SETKÁNÍ

Bůh Hádes 2. -4. 11. 2018

 

Vládce mrtvých a podsvětí. Jeden z velké trojky - jeho bratři jsou Zeus a Poseidon.

 

Už v pátek večer jsme sestoupili do temného podsvětí. Řeckému bohu Hádovi se začala vracet jeho moc a síla a proto se rozhodl, že svoji zšeřelou říši ukáže dalším smrtelníkům, aby uvěřili a jeho moc ještě vzrostla.

První zastávkou byl Tartar, místo kde si odpykávají svoje tresty ti největší hříšníci. Na věky věků zde musejí plnit beznadějné úkoly a jejich utrpení nezná konce. Takhle skončil například král Sisifos, který musí den co den valit do kopce velký kámen, který se mu na vrchu smekne a skutálí se zase dolů. Krále Sisifose a další hříšníky jsme v Tartaru osobně potkali.

V sobotu jsme si museli zasloužit vstup do zemí Elýsie. Místa kam odcházejí řečtí hrdinové, umělci, řečníci a jiní dobří lidé. Je to úplný opak Tartaru a my jsme měli štěstí, že jsme večer mohli na kratičký okamžik zažít radosti a veselí Elýsie.

Poslední zastávkou byli rozsáhlé asfodelové louky, na které jsme se vydali v sobotu večer. Na vlastní kůži jsme zažili chladný vítr tohoto ponurého místa, na kterém se procházejí duchové těch, kteří nebyli během života ani dobří, ani zlí.

Spolu se vzrůstající mocí Hádese se probudil i trojhlavý pes Kerberos, který střeží brány podsvětí a dává pozor, aby se nikdo nedostal ven. Bohužel nechtěl z podsvětí pustit ani nás, a proto jsme okolo něho museli nenápadně proklouznout.

 

 

DRUHÉ SETKÁNÍ

Bohyně Deméter 20. 10. 2018

 
Bohyně plodnosti země a rolnictví. Démétér byla bohyně všech rostlin na světě. Dohlížela na to, aby na polích narostlo vysoké obilí a na stromech dozrálo ovoce.
 
Poté, co jsme si prohlédli ZOO ze dřeva a kovu, jsme se vydali na procházku podzimním lesem, během které nás čekali dva roky hospodaření se zvířaty. Bylo důležité dobře promýšlet, kdy a která zvířata je vhodné přinášet, a snažit se jich uživit co nejvíce.
 

PRVNÍ SETKÁNÍ

Bohyně Hestia    22.9.2018

 
Bohyně domácího krbu a ohně, ochránkyně rodiny a nejlaskavější z bohů. Sestra Dia.
 
Celou výpravu zahájilo divadlo skautů a skautek. Seznámili nás s tím, že na počátku všeho byli Giganti kteří vzplodili Titány. Titánům vládl Kronos, Který měl 6 dětí - Dia, Poseidona, Háda, Heru, Afroditu a Hestii. Zeus s pomocí bratrů a sester přemohl svého otce Krona a stal se vládcem bohů. Fčelku během dne 2x posedla bohyně Hestia - byla v transu a bohyně promlouvala skrz ni. Vyrávěla nám o pradávném proroctví, posledním z Delfské věštírny. Proroctví jsme složili a společně přednesli.
 
Dávní Řekové uctívali bohy!
K hoře Olymp dary nosili.
Do božích soch dali vlohy,
o dobro Země je prosili.
 
Zeus vládl bohům všem.
Když zemský řád lidem se bortil,
svolal na Olymp velký sněm,
a všechny bohy sjednotil.
 
Lidé dnešní ztratili již víru.
Bohové jsou smutní a sami.
Nemáme na Zemi klidu a míru,
síly dobra již nejsou s námi.
 
Věřit a hledat zas musíme!
Moci bohů netřeba se báti!
Příroda a země, o které si sníme,
však to nám mohou opět dáti.
 
Za kompletaci proroctví nás bohyně Hestia odměnila drachmou - pradávnou řeckou mincí.